Daily Archive: August 9, 2021

วางกลยุทธ์ลงทุน ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% และเมื่อยุคดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น คำถามที่ตามมาก็คือ จะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรให้เหมาะสม สล็อตออนไลน์ ข้อมูลจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่าในช่วง กนง. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พฤติกรรมตลาดหุ้นไทยไม่ได้ตอบรับเชิงลบมากนัก เช่น การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่ใกล้สุด คือเดือนกรกฎาคมปี 2553 เป็น 1.5% ปรากฏว่าดัชนีหุ้นไทยในเดือนดังกล่าวปรับขึ้น 7% จากเดือนก่อนหน้า หากย้อนไปไกลอีก คือเดือนสิงหาคม ปี...