Daily Archive: July 22, 2021

เทรดเดอร์ – วีไอ ใจต้องนิ่ง เมื่อตลาดเปลี่ยนทิศ

“เมื่อหุ้นไทยเปลี่ยนทิศ และยิ่งตลาดเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็ว” เพราะนักลงทุนต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งความเสี่ยงระดับมหภาค, ความเสี่ยงระดับอุตสาหกรรม และความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุน คำถามที่ตามมาติดๆ คือ ต้องทำอย่างไรก่อนตัดสินใจ “ซื้อ” “ถือ” หรือ “ขาย” สล็อตออนไลน์ สไตล์เทรดเดอร์ โดยทั่วไปนักลงทุนสายเทคนิคอล (Trader) จะมีความเชื่อว่าตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ อีกทั้งข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาของสินทรัพย์ประเภทนั้นไปแล้ว ทำให้การวิเคราะห์การลงทุนให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น, มูลค่าการซื้อ – ขาย (Volume) หรือตัวบ่งชี้ต่างๆ (Indicators) โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทหรือมูลค่าบริษัท อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ตลาดผันผวนก็อาจทำให้นักลงทุนหวั่นไหวหรืออาจลืมนึกถึงหลักการที่วางแผนไว้ไปชั่วขณะหนึ่ง ดังนั้น ลองมาย้ำเตือนกันถึงหลักการลงทุนกันอีกครั้ง Method หรือกลยุทธ์การลงทุน...