Daily Archive: June 30, 2021

จริงหรือไม่ กลัวความเสี่ยง ห้ามลงทุนอนุพันธ์

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ หากถ้านักลงทุนเปิดตำราเกี่ยวกับการลงทุนอนุพันธ์ มักจะเห็นประโยคสำคัญว่า “ตลาดอนุพันธ์ ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง” แต่ทุกวันนี้ก็มักได้ยินหลายคนที่หวังดีและเตือนว่า “ตลาดอนุพันธ์ เสี่ยงสูง อย่าลงทุนเลย” สล็อตออนไลน์ ประเด็นนี้ เป็นเรื่องเดียวกัน แต่มีคำตอบที่แตกต่างกัน คำถาม คือ ประเด็นไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบคือ ถูกทั้งคู่ เพราะการลงทุนอนุพันธ์มีความเสี่ยง หรือใช้เพื่อลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน การลงทุนอนุพันธ์มีคุณสมบัติ 2 ประการสำคัญ คือ ขยายอำนาจซื้อและทำกำไรในขาลง โดยด้านที่บอกว่าตลาดอนุพันธ์มีความเสี่ยง เกิดขึ้นจากการที่ใช้ประโยชน์จากการวางเงินประกันเพียงแค่ประมาณ 10% ทำให้เมื่อมูลค่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนจึงเปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนที่มากกว่าหลายเท่า jumboslot ถ้านักลงทุนใช้ประโยชน์จากการวางเงินประกันเพียงแค่ประมาณ 10% แล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นกำไรคงมีความสุข...