Daily Archive: June 15, 2021

4 วิธีหลักเพื่อการคิดค้นในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

4 วิธีหลักเพื่อการคิดค้นในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลสุดยอดเคล็ดลับที่รวบรวมมาจากบรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลจะมีการเปลี่ยนแปลงและทันสมัยมากขึ้นในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับบรรดาบริษัท เมื่อประสบความสำเร็จและความล้มเหลวจะถูกกำหนดโดยความเร็วของการกระทำหรือการตอบสนอง วิธีที่เจ้าของธุรกิจสามารถขับเคลื่อไปตามกระบวนการและการดำเนินงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ? นี่คือแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่อาจช่วยให้คุณคิดทบทวนวิธีที่จะเผชิญกับปัญหาและโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณ: สล็อตออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากการออกแบบดิจิตอลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ธุรกิจในปัจจุบันนี้ควรมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยการผลักดันการพัฒนาให้ก้าวออกจากรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ด้วยการปรับปรุงที่เป็นไปได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากการออกแบบดิจิตอล วิธีนี้ บริษัทสามารถพัฒนาและทำการค้าในส่วนต่างๆ จากห่วงโซ่อุปทานการผลิต โดยการใช้กลไกการจัดการที่มีอยู่ภายใน หรือจากภายนอก บริษัทอย่างเช่น Tesla, Volkswagen, Boeing, Apple, และ IBM ต่างก็ดำเนินการด้วยโหมด “ผู้เชี่ยวชาญ” ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ความพยายามของ Tesla ในการพัฒนาตัวผลิตแบตเตอรี่จากภายนอก โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน แสดงให้เห็นว่า บริษัท มีความสามารถในการพัฒนาขีดความสามารถภายในในการแข่งขันในอุตสาหกรรม...