Daily Archive: June 7, 2021

แนวทางแก้ปัญหาการเงิน กู้หนี้ ยืมสิน จำนำ จำนอง

แนวทางแก้ปัญหาการเงิน กู้หนี้ ยืมสิน จำนำ จำนองปัญหาการเงินนั้นสามารถเกิดขึ้นกับคนเราได้ตลอดเวลา และบางทีก็มาแบบไม่คาดคิด เข็มขัดสั้น คาดไม่ถึง ทำให้ต้องหาเงินมาใช้ จ่ายแบบเร่งด่วน ซึ่งหลายคนก็ใช้บัตรเครดิต บางคนก็นำทรัพท์สินไปจำนำ จำนอง โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีภาระติดพัน เกี่ยวกับหลายคนอย่าง รถยนต์ ที่ดิน เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบ หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การนำทรัพย์สินไปจำนำ จำนองหรือทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้ได้เงินมาใช้ในช่วงที่มีปัญหา การนำทรัพย์สิน แต่ละประเภทไปเปลี่ยนเป็นเงิน มีหลายเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ ไม่เช่นนั้นจะเจ็บตัวแน่นอน ได้เงินมาใช้จ่าย รอดตัวระยะสั้นๆ แต่ระยะยาว สร้างความทุกข์ใจอย่างที่สุด การจำนองที่ดิน ขายที่ดินการจำนองหรือขายที่ดิน ก็เป็นอีกวิธีที่นิยมกรณีมีปัญหาการเงิน แต่หากมีที่ดิน สิ่งที่ควรทำก็คือควรทำการแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ...