Daily Archive: May 29, 2021

รวมตัวอย่างความผิดพลาดที่มักจะทำให้เสียเงินก้อนใหญ่ ep1

คนรอบตัว สัตว์เลี้ยง ข้าวของเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินต่างๆ มีหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงิน ทำให้เสียเงินก้อนใหญ่ ซึ่งหลายคนมักจะไม่รู้ หรืออาจจะรู้ แต่หากยังไม่มีประสบการณ์สูญเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ยากจะ เชื่อหรือเข้าใจอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้บางอย่างมักจะทำให้ต้องสูญเงินนับแสนนับล้านบาทเสมอ เมื่อเริ่มมีรายรับมากขึ้น หรือมีเงินเหลือกิน เหลือใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีรายรับมากขึ้น บางครั้งเราก็พลาดใช้จ่ายไปกับสิ่ง ของที่มีมูลค่าสูงและค่าบำรุงดูแลรักษาที่แสนแพงโดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวแต่คาดไม่ถึงว่าจะมีรายจ่ายสูงมากขนาดนั้นหรือเป็นเหตุ ให้ต้องเสียเงินมากขนาดนั้นกว่าจะมีประสบการณ์มองอะไรได้ทะลุปรุโปร่ง ก็มักจะเสียเงินไปมากน้อยตามแต่รายได้ที่สามารถ หาได้ หาเงินได้มากก็มีโอกาสเสียเงินมาก หากไม่เคยมีประสบการณ์การใช้เงินมาก่อน ก็ยากจะรู้เท่าทัน ตัวอย่างสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้เงินสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนมีเงิน หรือเริ่มมีรายรับสูง ทุกคนต้องใช้จ่ายและมักจะเกิดความผิดพลาดในการใช้เงิน สูญเสีย เงินโดยใช่เหตุอยู่หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อยู่เสมอ หากไม่ศึกษาและตั้งสติให้ดีก่อนจะใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ รถยนต์ จักรยานยนต์หากมีเงินมากขึ้น...