Daily Archive: May 27, 2021

รวมเรื่องเสียเงินที่อาจคาดไม่ถึง ที่ต้องรู้..ไว้เตรียมรับมือ

เงินเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง การศึกษาเรื่องเงิน การเงิน อย่างลึกซึ้งหลายๆ ด้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นจะต้องรู้ โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องศึกษา เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบางเรื่องก็ยากจะคาดเดา หรือรู้ไม่เท่าทัน กว่าจะรู้ก็พลาดท่าไปแล้ว เมื่อมีเงิน โดยเฉพาะยิ่งมีเงินมากหรือทรัพย์สินจำนวนมาก ก็ควรศึกษาถึงสาเหตุที่อาจทำให้ต้องสูญเสียเงินไปโดยขาดความรู้ หรือคาดไม่ถึง หรือกรณีมีเงินน้อย ก็เช่นกัน เพราะหากผิดพลาดก็จะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ความรู้เรื่องเงิน อย่างการเสียเงินไปกับเรื่องต่างๆ ที่เกินคาดเดา จึงต้องศึกษา เพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งก็มีหลายเรื่อง หลายด้านเลยทีเดียวเหตุร้ายที่เกิดกับตัวเองหรือครอบครัวเหตุร้าย ความซวยมีโอกาสเกิดกับตัวเราหรือครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และมักจะทำให้ต้องเสียเงิน การโดนปล้น เกิดภัยธรรมชาติ ข้าวของเสียหาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้...