Daily Archive: May 6, 2021

วิกฤติในตลาดเกิดใหม่?

หลังจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ประกาศลดและหยุดการอัดฉีดสภาพคล่องผ่านมาตรการ QE ประกอบกับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นการส่งสัญญาณว่ายุคดอกเบี้ยขาขึ้นเริ่มต้นแล้ว ขณะที่นโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ประกาศสงครามการค้ากับจีนและคู่ค้าทั่วโลกก็ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่(Emerging Market) บางประเทศก็เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงมีคำถามว่า แล้วประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่จะโดนหางเลขด้วยหรือไม่ บทความนี้จึงรวบรวมบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์ ว่าได้คาดการณ์เอาไว้อย่างไร Voice of America ภาคภาษาไทย รายงานว่านักวิเคราะห์ค่อนข้างมีความเห็นพ้องกันว่าเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่กำลังปั่นป่วนจากแนวโน้มสำคัญ 3 เรื่อง สล็อตออนไลน์ โอกาสการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และประเทศอื่นๆ อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นทำให้เงินไหลออกจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐที่มากกว่า สภาพคล่องในตลาดการเงินที่ลดลง หลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดมาตรการอัดฉีดเงินหรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณลง วิกฤติการเงินจะลุกลามหรือไม่ คำถามสำคัญในขณะนี้ก็คือ วิกฤติด้านการเงินในประเทศเศรษฐกิจเติบโตเร็วเหล่านี้จะจำกัดและสามารถควบคุมได้ภายในแต่ละประเทศ หรือจะขยายตัวลุกลามส่งผลถึงประเทศอื่นๆ...