ลงทุนทั้งที ต้องลงทุนแบบมีเด้ง

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน”

ประโยคยอดฮิตนี้ เราได้ยินมาโดยตลอดไม่ว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์อะไร เพราะเป็นความหวังดีของ ก.ล.ต. ที่ไม่อยากให้พวกเรามองโลกสวยเพียงด้านเดียว สรุปก็คือ อย่ามองแต่ผลตอบแทน ให้มองความเสี่ยงด้วย เพราะอะไรที่ให้โอกาสของการรับผลตอบแทนสูง มักจะมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

สล็อตออนไลน์

แต่ก็มีการลงทุนบางประเภทที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ตัวอย่างก็เช่น การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากผลตอบแทน ซึ่งวันนี้เราจะการลงทุนแบบนี้กัน ผมขอเรียกว่า “การลงทุนแบบมีเด้ง” เริ่มจาก…

การลงทุนแบบ 3 เด้ง คือ การลงทุนที่เมื่อเราลงทุนแล้ว เด้งแรกที่ได้รับ คือ จะมีคนอื่นให้เงินเราเพิ่มอีกเท่าตัว เด้งที่สอง คือ เราสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ เด้งที่สาม ก็คือ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไม่ต้องเสียภาษี การลงทุนแบบนี้หลายคนคงจะงง “เฮ้ย! มีด้วยเหรอ” มีครับ ซึ่งก็คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม ฯลฯ

jumboslot

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจ่ายเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100,000 บาท เราก็จะได้เงินสมทบจากนายจ้างมา 100,000 บาท เท่ากับกำไร 100 % ทันที และยิ่งกว่านั้น ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเราอยู่ที่ 30% เราก็จะได้ภาษีคืนจากกรมสรรพากรอีก 30% ของ 100,000 บาท เท่ากับ 30,000 บาท สรุปคือ เราลงทุน 100,000 บาท
แต่ได้ผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงเลย 130,000 บาท หรือเท่ากับกำไร 130% แถมผลตอบแทนที่เราได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ไม่เสียภาษีอีก (หากทำตามเงื่อนไขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) (ส่วนผลตอบแทนของเราในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายกองทุนที่เราเลือก ฝีมือผู้จัดการกองทุน และภาวะตลาดในปีนั้นๆ ครับ)

เห็นประโยชน์ถึง 3 เด้งอย่างนี้แล้ว ถ้าคนที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่กลับเลือกไม่ลงทุนหรือ ก็คงเสียดายแย่ ที่ผมต้องเตือนอย่างนี้เพราสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่ออกจากงานได้ เนื่องจากการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่ออกจากงานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิก

ที่สามารถกระทำได้ตามความสมัครใจ (แม้ว่าข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมจะกำหนดไว้ว่า สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกเมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานเท่านั้น) โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพียงแต่ต้องแจ้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นลายลักษณ์อักษร จึงมีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางคนไม่อยากจ่ายเงินสะสม

เครดิตฟรี

ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจเป็นเพราะไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์เลยเข้าใจผิดว่า การจ่ายเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการจ่ายแล้วสูญ จริงๆ แล้วการจ่ายเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนแบบ 3 เด้งแบบที่กล่าวมาแล้ว เงินสะสมที่เราจ่ายยังคงเป็นเงินของเราอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหน การที่สมาชิกจะนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยไม่ออกจากงาน มีข้อเสียหลายประการ ได้แก่

อาจไม่ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจากนายจ้าง ( หากข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดไว้)

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบของนายจ้าง (หากมี) จะต้องนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเต็มจำนวน โดยไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

เป็นการเสียโอกาสที่จะได้เงินสมทบจากนายจ้างในช่วงที่ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สล็อต

เสียโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่เงินออมในระยะยาว

อาจเสียโอกาสในการกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก หากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่อนุญาตให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยไม่ออกจากงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนอีก

ดังนั้น ก่อนที่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ควรศึกษาข้อกำหนดเรื่องดังกล่าวในข้อบังคับกองทุนของบริษัทให้ดี และคิดถึงผลดี ผลเสียให้ถี่ถ้วนก่อน การลงทุนควรศึกษาให้ดี

You may also like...