เลือกประกันรับมือกับโรค COVID-19

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่เริ่มพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมากขึ้น เข้าใจว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มมีความกังวล และตื่นตัวที่จะหาหลักประกันที่คุ้มครองหากติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้

ทำให้ในเวลานี้บริษัทประกันภัยต่างออกแบบกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 ออกมาในตลาดเป็นจำนวนมาก

slotxo

หลายคนตัดสินใจเลือกไม่ถูก ว่าควรซื้อกรมธรรม์ประกันแบบไหนดี

ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันแบบใด ผู้เขียนขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจนก่อน เพราะบางแบบกรมธรรม์จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ หรือบางแบบจะจ่ายเป็นเงินก้อนชดเชยให้เมื่อตรวจพบว่าได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 หรือบางแบบประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เมื่อผู้เอาประกันเข้าขั้นโคม่าหรือเสียชีวิต

บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีโรคประจำตัวมาก่อน บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก่อนทำประกัน หรือบางแบบประกันก็มีระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ (Waiting Period) 14 วัน

ดังนั้น ขอสรุปความคุ้มครองหรือผลประโยชน์หลักๆ ของแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเชื้อไวรัส COVID-19 ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น

xoslot

กลุ่มที่ 1 ค่ารักษาพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19 ผลประโยชน์กลุ่มนี้ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ ต้องมีหลักฐานพวกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และใบรับรองแพทย์ว่าเข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

กลุ่มที่ 2 ค่าชดเชยกรณีตรวจพบไวรัส COVID-19 หรือเจอปุ๊บจ่ายปั๊บ กรณีนี้บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์เป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกัน ตามวงเงินผลประโยชน์ที่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ เมื่อมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าตรวจพบเชื้อไวรัสดังกล่าว

กลุ่มที่ 3 เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดไวรัส COVID-19 บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกัน กรณีต้องนอนพักรักษาตัวจากการติดเชื้อที่โรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยให้ต่อวันตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัว แต่กรณีนี้ ผู้ซื้อจำเป็นต้องดูเงื่อนไขจำนวนวันสูงสุดที่จ่ายชดเชยให้ละเอียด

กลุ่มที่ 4 กรณีเจ็บป่วยขั้นโคม่าด้วยไวรัส COVID-19 บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยเข้าสู่สภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

เครดิตฟรี

นอกจากนี้ บางบริษัทประกันจะบวกความคุ้มครองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเข้าไปด้วยในแพ็คเกจ เช่น ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) หรือค่าปลงศพ

ในมุมมองของผู้เขียน ผลประโยชน์ในกลุ่มที่ 1 มีโอกาสในการได้ประโยชน์หรือโอกาสเคลมที่ต่ำ เพราะหากตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ติดเชื้อก็จะต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีศักยภาพในการรักษา

ซึ่งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) หรือระบบประกันสังคมก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพวกค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้น หากไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายส่วนต่างจะไม่สามารถเคลมผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้

หรือหากผู้เอาประกันมีประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะประกันสุขภาพส่วนตัวหรือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม โดยทั่วไปก็ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณีอยู่แล้ว

สล็อต xo

ดังนั้น จึงแนะนำประกันที่ให้ความคุ้มครองในกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 คือ ตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 ก็จ่ายทันที รวมไปถึงเงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ เพราะช่วงที่เข้ารับการรักษาอาจจะขาดรายได้ เงินชดเชยตรงนี้ก็จะมาทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ดังนั้น ผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อประกัน ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ให้ละเอียด ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะได้ประกันที่เสียเปล่า หรือถ้าจะให้ดีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำประกันสุขภาพ เนื่องจากความคุ้มครองของประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรค ไม่เฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเอง
จะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ หรืออนาคตข้างหน้าจะมีเชื้อโรคอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

อย่างในกรณีหากสงสัย กังวลหรือมีอาการไข้ แล้วต้องไปนอนดูอาการในโรงพยาบาล แต่ตรวจแล้วไม่เป็น กรมธรรม์ประกันสุขภาพก็ยังคุ้มครองได้ แต่พวกประกันเชื้อไวรัส COVID-19 จะไม่จ่าย เพราะถือว่ายังไม่ได้พบเชื้อ

การมีประกันไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วย แต่เมื่อยามเจ็บป่วยประกันช่วยผ่อนภาระจากหนักเป็นเบาได้ ทำให้มีเงินออมไว้ใช้ได้อีก

You may also like...