สัญญาณเตือน หนี้เกินตัว

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ระบุว่า “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น – มากขึ้น – นานขึ้น”

“เป็นหนี้เร็วขึ้น” เริ่มก่อหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และ 1 ใน 5 หรือ 20% ของผู้กู้ช่วงอายุ 29 ปีเป็นหนี้เสีย

slotxo

“เป็นหนี้มากขึ้น” ปริมาณหนี้ต่อหัวสูงขึ้นจาก 377,109 บาท เป็น 552,499 บาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

“เป็นหนี้นานขึ้น” ภาระหนี้ไม่ได้ลดลงแม้จะเข้าสู่วัยเกษียณ และ 4 ใน 5 ของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้กู้รายเดิม ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการมีหนี้หลายประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อบุคคล

โดยหนี้ครัวเรือนเป็นสัญญาณของการก่อหนี้ภาคเอกชน ซึ่งสัญญาณเตือนของการก่อหนี้เกินตัว แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ดังนี้

xoslot

  1. การใช้จ่ายเกินรายได้

การใช้จ่ายเกินรายได้ของตัวเองถือเป็นสัญญาณเตือนแรกๆ ของคนไทยที่มีหนี้เกินตัว เนื่องจากไม่คำนึงถึงรายจ่ายที่เกิดจากสินค้าและบริการต่างๆ เช่น ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกินความจำเป็น ซื้อสินค้าบางอย่างเพื่อโชว์ไม่ได้เพื่อใช้งานจริง ซื้อสินค้าตามแฟชั่นตามกระแส ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนของการใช้จ่ายเกินตัว ดังนั้น
ก่อนซื้อควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าและบริการชนิดนั้น รวมถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และคำนึงถึงรายได้ของตัวเองด้วย

  1. การไม่มีเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินก้อนที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะมองข้าม เพราะคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ หรือมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินแต่กลับนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน ทำให้เป็นภาระต่อการผ่อนชำระ

เครดิตฟรี

ดังนั้น การมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละครอบครัวควรมีเงินก้อนนี้อย่างน้อย 3 – 6 เท่าของรายจ่ายแต่ละเดือน

  1. การใช้เงินในอนาคตโดยไม่คำนึงรายได้

การใช้เงินในอนาคตโดยไม่คำนึงถึงรายได้ เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการก่อหนี้เกินตัว โดยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยผ่านบัตรเครดิต ซึ่งหากไม่คำนึงถึงรายได้ก็จะเกิดการบริโภคที่เกินตัวและอาจทำให้มีปัญหาในการชำระหนี้

สล็อต xo

ดังนั้น หากคนไทยรับรู้ถึงสัญญาณ 3 ปัจจัยดังกล่าว เชื่อว่าการก่อหนี้เกินตัวจะไม่เกิดขึ้น และทำให้หนี้ลดลงอย่างแน่นอน รายรับต้องมากก่าวรายจ่ายถึงจะอยู่รอด

You may also like...