สรุปสาระสำคัญ : พฤติกรรมการฝากเงินที่เปลี่ยนไปในสภาวะการแพร่ระบาด

Covid-19 จาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA)

สรุปสาระสำคัญ : พฤติกรรมการฝากเงินที่เปลี่ยนไปในสภาวะการแพร่ระบาด Covid-19 จาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA)

เพื่อนๆ เคยได้ยินชื่อ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สคฝ. หรือว่า DPA กันไหม?
และเพื่อนๆ รู้ไหมครับว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหน้าที่สำคัญอย่างไร ?
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมงาน aomMONEY ได้มีโอกาสไปร่วมงานอีเวนต์ของทางสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยในงานได้มีการกล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจอย่างเรื่อง
“พฤติกรรมการฝากเงินที่เปลี่ยนไปในสภาวะการแพร่ระบาด Covid-19 รวมถึงตอกย้ำความมั่นใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนแบบนี้” ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น เดี๋ยว aomMONEY ขอสรุปให้ดังนี้ครับ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เนื้อหาภายในงานจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อด้วยกันครับ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และลักษณะการคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เปิดเผยข้อมูลการฝากเงินของคนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

ข้อแนะนำและแนวทางการบริหารจัดการการเงินของประชาชน

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และลักษณะการคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินของไทย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA กล่าวว่า
จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วทุกมุมโลก โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝาก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้ง 35 แห่ง
ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่

slotxo

 1. ธนาคารพาณิชย์ (19 แห่ง)
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  5.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  7.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  8.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  9.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  10.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  11.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  12.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  13.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  14.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  15.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  16.ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  17.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  18.ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  19.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

1.ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
2.ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
4.ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
5.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6.ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
7.ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
8.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
9.ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

 1. บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)

1.บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

1.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
ซึ่งทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะคุ้มครองทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน ในบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่

 1. เงินฝากกระแสรายวัน
 2. เงินฝากออมทรัพย์
 3. เงินฝากประจำ
 4. บัตรเงินฝาก
 5. ใบรับฝากเงิน
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด แต่ก็จะมีการเข้าใจผิดอยู่บ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยกตัวอย่างเช่น
 6. เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 7. เงินลงทุนในตราสารต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF) (RMF)
 8. เงินฝากสหกรณ์
 9. แคชเชียร์เช็ค ตัวแลกเงิน
 10. เงินอิเล็กส์ทรอนิกส์ (e-MONEY)
  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

xoslot

โดยปัจจุบัน “วงเงินคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองดังกล่าว สามารถครอบคลุมการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนของผู้ฝาก 80.51 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของผู้ฝากทั้งระบบ สำหรับเงินฝากที่เกินวงเงินการคุ้มครอง ผู้ฝากมีโอกาสได้รับเงินฝากคืนเพิ่มเติม จากการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการในภายหลัง”

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 1. เปิดเผยข้อมูลการฝากเงินของคนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

จากข้อมูลสถิติการฝากเงินในสถาบันการเงิน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝากย้อนหลัง 3 ปี พบแนวโน้มจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองของระบบสถาบันการเงินเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2560 – 2562
มีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง จำนวน 12.54 ล้านล้านบาท 13.02 ล้านล้านบาท และ 13.56 ล้านล้านบาท ตามลำดับ

และจากข้อมูลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พบว่า ประเทศไทย มีจำนวนผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของ สคฝ. รวม 80.82 ล้านราย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 หรือราว 1.1 ล้านราย
และมีจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 14.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับข้อมูลเมื่อสิ้นปี 2562 โดยกว่าร้อยละ 98 เป็นผู้ฝากรายย่อยที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท

“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) เผยสถิติผู้ฝาก 6 เดือนแรก รวม 80 ล้านราย ย้ำมาตรการคุ้มครองเงินฝากมั่นคงสูง พร้อมเปิดศูนย์บริการให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก 1158 และช่องทางออนไลน์ ให้ข้อมูลการคุ้มครองแก่ประชาชน”

เครดิตฟรี

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 1. ข้อแนะนำและแนวทางการบริหารจัดการการเงินของประชาชน

จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันปริมาณเงินฝากมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ฝากเกือบทุกกลุ่ม โดยปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม “ผู้ฝากบุคคลธรรมดา” และ “ผู้ฝากภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และกองทุนต่าง ๆ” อีกทั้งมีการขยายตัวในทุกระดับวงเงินฝาก โดยเกือบครึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากในระดับเงินฝากวงเงินสูงกว่า 25 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากปริมาณเงินฝากที่ขยายตัวในอัตราสูง เป็นผลมาจากความผันผวนในตลาดการเงิน ทำให้นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนมาเข้าเงินฝากมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเงินฝากมีความปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นในตลาดเงินที่ผลตอบแทนลดลง และยังมีแนวโน้มการออมเพื่อสำรองการใช้จ่ายในอนาคต

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลผลตอบแทนตามประเภทสินทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง 2553 – 2562 พบว่า

ผลตอบแทนการฝากเงินประเภทออมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 0.72

ประเภทฝากประจำ 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 1.88

ประเภทพันธบัตร 3 ปีอยู่ที่ร้อยละ 2.41

ทองคำอยู่ที่ร้อยละ 2.31

JUMBO25 (หุ้น) อยู่ที่ร้อยละ 10.01

สล็อต xo

ทั้งนี้แม้ว่าการฝากเงินยังเป็นช่องทางที่มั่นคงและมีความปลอดภัยสูง แต่ผู้ฝากยังสามารถพิจารณาการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ตามความเหมาะสมและความต้องการของตนเอง โดยต้องพิจารณาและศึกษาการจัดสรรสินทรัพย์อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการบริหารการเงินอย่างยั่งยืน ขณะนี้ สคฝ. อยู่ระหว่างการศึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อพิจารณาขยายการคุ้มครองในอนาคต นายทรงพล กล่าวทิ้งท้าย เป็นสาระที่น่าสนใจ

You may also like...