วัย 60++ ลงทุนอย่างสุขุม ลุ่มลึก

หลังเกษียณจากการทำงาน จะมีรายได้ลดลง แต่รายจ่ายยังคงมีต่อเนื่องและอาจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่สำคัญคนไทยมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายให้เพียงพอตามไปด้วย คำถามที่ตามมา คือ ควรลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยและเงินก้อนสุดท้ายที่มี

คำตอบ คือ หลังวัยเกษียณ ไม่ควรลงทุนกับสินทรัพย์ที่เสี่ยงจนเกินไป รวมไปถึงไม่ควรนำเงินเก็บไปทำธุรกิจที่ตนเองไม่ถนัด เพราะมีหลายคนที่ถูกชักชวนให้นำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยเอาผลตอบแทนสูงๆ มาเป็นตัวล่อ

slotxo

วิธีลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเกษียณควรเป็นการเก็บเงินในรูปเงินฝาก และลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน และความจำเป็นในการใช้เงิน ด้วยการกระจายเงินไปลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

พอร์ตลงทุน คือ ภาพใหญ่ว่าความมั่งคั่งของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร สินทรัพย์ทางการเงินมีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ โดยการแบ่งเงินที่นำไปลงทุนควรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

xoslot

เงินก้อนแรก : เป็นเงินลงทุนระยะสั้น ให้แบ่งไปเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนรวมตลาดเงิน โดยให้จำนวนเงินมีเยอะพอที่จะใช้ได้อย่างน้อย 2 ปี เช่น ในแต่ละเดือนต้องใช้ 30,000 บาท ก็ให้เก็บเงินไว้ในส่วนนี้ประมาณ 720,000 บาท (30,000 บาท x 24 เดือน)

เงินก้อนที่สอง : เป็นเงินลงทุนระยะปานกลาง ควรนำไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง มีเครดิตเรตติ้งสูงตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป และมีอายุหุ้นกู้ประมาณ 5 ปี โดยจำนวนเงินที่ลงทุนให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี
ประมาณ 1,800,000 บาท (30,000 บาท x 60 เดือน) โดยหุ้นกู้ลักษณะนี้จะได้ดอกเบี้ยปีละประมาณ 2.75 – 3.00% ซึ่งปัจจุบันการซื้อหุ้นกู้เป็นเรื่องง่าย และเวลาต้องการใช้เงินก้อนก็สามารถขายได้ไม่ยาก สภาพคล่องสูงเพราะมีตลาดรองของตราสารหนี้รองรับ

เครดิตฟรี

เงินก้อนที่สาม : เป็นเงินลงทุนระยะยาว ให้นำไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีเครดิตเรทติ้งสูง จำนวนเงินก้อนนี้คำนวณจากค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 10 ปี ก็จะเป็นเงินประมาณ 3,600,000 บาท (30,000 บาท x 120 เดือน)
โดยเงินก้อนนี้น่าจะได้ผลตอบแทนต่อปีราว 3.00 – 4.00% และข้อดี คือ สภาพคล่องสูง สามารถขายและได้เงินภายในไม่กี่วันทำการ

การลงทุนก่อนวัยเกษียณว่ายากแล้ว การลงทุนหลังเกษียณยากยิ่งกว่า เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้าย ดังนั้น ต้องวางแผนและกระจายการลงทุนให้รอบคอบ ด้วยการเน้นความปลอดภัย (เงินต้นห้ามหาย) เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ

สล็อต xo

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดี

You may also like...