ยูนิต ลิงค์ ตอบโจทย์การวางแผนประกันในระยะยาว

การวางแผนประกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะการวางแผนประกัน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถที่จะทำงานหาเงินได้เหมือนเดิม

slotxo

ในปัจจุบันหลายคนคงจะเคยได้ยินแบบประกันชีวิตที่เรียกว่า “ยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าประกัน โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป คือ
ผู้เอาประกันสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหลากหลายนโยบายการลงทุน ที่บริษัทประกันชีวิตคัดสรรมาให้ เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนที่เพิ่มขึ้นได้พร้อมกับความคุ้มครอง
และด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไปในหลายๆ เรื่อง จึงมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำมาใช้เพื่อการวางแผนประกันในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลัก ดังนี้

  1. สามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันชีวิตได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต เช่น ช่วงที่มีครอบครัว มีลูก และมีหนี้สิน ความต้องการทุนประกันชีวิตจะค่อนข้างสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปภาระต่างๆ เริ่มลดลง สามารถที่จะลดทุนประกันชีวิตลงได้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงและเหลือเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น

xoslot

  1. สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายเบี้ย หยุดพักชำระเบี้ย ลดเบี้ย หรือจ่ายเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนได้ตามต้องการ และสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแบบคงที่ไม่เพิ่มตามอายุ (Unit Deducting Rider) เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง เบี้ยประกันที่จ่ายตลอดสัญญาจะน้อยกว่าเบี้ยประกันแบบทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เท่ากัน
  2. ช่วยลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว ด้วยวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนแบบอัตโนมัติ แทนการชำระเบี้ยในแต่ละปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทำให้ยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามอายุและสูงมากในช่วงวัยเกษียณ
  3. สามารถถอนเงินจากพอร์ตลงทุนเพื่อนำมาใช้ในยามจำเป็น เช่น จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมในกรณีความคุ้มครองไม่เพียงพอ หรือช่วงเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสิ้นสุดลง สามารถถอนเงินจากพอร์ตลงทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิต โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเงินส่วนอื่น

เครดิตฟรี

  1. โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินเพื่อเป้าหมายในระยะยาว ด้วยระบบบริหารการลงทุน เช่น การจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีสินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย (Asset Allocation)
    การลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) เป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี เพื่อช่วยลดความผันผวนจากการลงทุน รวมถึงการปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตแบบอัตโนมัติ เพื่อให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ตั้งใจลงทุนไว้ตั้งแต่ตอนแรก (Auto Rebalancing)

สล็อต xo

การทำประกันที่ดี ควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเงินก่อน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเสี่ยงและความต้องการในด้านต่างๆ ทำให้สามารถเลือกความคุ้มครองและแบบประกันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเป้าหมายทางการเงินด้านอื่นๆ

หมายเหตุ : บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน หาไม่ศึกษาให้ดี อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

You may also like...