สอนเรื่องเงินๆ ทองๆ กับเด็กอย่างไรดี

การสอนเรื่องเงินๆทองๆกับเด็ก ไม่ใช่การสอนให้เด็กเห็นแก่เงิน!!

เราได้ยินคำพูดแบบนี้กันมาหลายครั้งว่า เด็กๆ ยังไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเงิน ยังเด็กอยู่เลย แค่เรียนหนังสือก็พอ ความเชื่อแบบนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนในปี 2562 สูงมาก เฉลี่ยถึง 3แสนกว่าบาท ต่อ 1 ครัวเรือน

ปัญหาครอบครัวอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการแตกแยก ครอบครัวไม่มีความสุข คือ “ปัญหาด้านการวางแผนการเงิน” ทั้งสิ้น ขึ้นเป็นอันดับ 1 ตลอดมา ในทุกๆ การทำงานวิจัย ทุกๆโพลของทุกสถาบัน จึงเห็นได้ชัดเจนว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้กันทั้งครอบครัว และเด็กๆ ควรถูกปลูกฝังอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กๆ

ในโรงเรียน เด็กๆเรียนรู้แค่การบวก ลบ คูณ หารเลขเท่านั้น จากนั้นก็ข้ามไปเรียนสูตรคณิตศาสตร์ ที่ยากเย็น แต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ ความเข้าใจเรื่องของเงิน ไม่มีโรงเรียนไหนสอน ไม่มีตำราที่จะสอนเด็ก ตั้งแต่ยังเล็ก กลับกลายเป็นวิชา บัญชี ที่อยากยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย ที่เห็น เดบิต เครดิตแล้ว ก็ต้องขยาดกันไป เอาจริงๆ แม้แต่นักบัญชีการเงิน บางครั้งยังบริหารเงินไม่เป็น เพราะเข้าใจแต่เดบิต เครดิต และสูตรทางไฟแนนซ์ ที่ยากจะเข้าใจ

ทดลองเล่นสลอต


วินัยการเงิน พื้นฐานสู่ความร่ำรวย ไม่เป็นหนี้จน

การเรียนรู้เรื่องเงิน คือการเข้าในว่าเงินคืออะไร ควรจัดการอย่างไร และทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของเงิน

ทดลองเล่นสล๊อต

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการการเงิน คือ “วินัย”

ดังนั้น การเข้าใจเรื่องเงินอย่างเดียวยังไม่พอ สำคัญมากๆ ที่พ่อแม่ จะต้องฝึกวินัยทางด้านการเงินให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ยิ่งเข้าใจการเงิน มีวินัยทางการเงิน เด็กก็จะมีโอกาสเป็นผู้ที่ร่ำรวย ไม่ตกเป็นทาสของเงินเมื่อตอนโต

เงิน!! ในแต่ละช่วงอายุของเด็ก
6 ขวบ เริ่มจากให้ลูกรู้จักการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ทุกวัน

ทดลองเล่นสล๊อต

7 ขวบ เปิดบัญชีธนาคารให้ลูก ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ให้ลูกมีวินัยในการนำเงินออมไปเก็บไว้ และเข้าใจเรื่องดอกเบี้ย การให้เงินทำงานแทนเรา

7-10 ขวบ ให้ลูกวางแผนการเงินของตัวเอง เริ่มจากเป้าเล็กๆ ว่าอยากเก็บเงินก้อนแรกไปซื้ออะไร หรือ ทำอะไร เพื่อให้เค้าเห็นความยากลำบากในการเก็บเงิน ให้ลูกเริ่มมีรายได้จากการทำงานบ้าน ไม่ควรให้ค่าขนมเปล่าๆ โดยลูกไม่ได้ทำอะไร เพื่อให้เห็นคุณค่าของเงิน

10-12 ขวบ ให้ลูกวางแผนการเงินเป้าใหญ่ของตนเอง เช่นเก็บเงินเรียนระดับปริญญา ด้วยตนเอง ให้ลูกได้ลองทำการค้าขายเล็กๆ เพื่อเข้าใจ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน

12 ขวบขึ้นไป เริ่มสอนลูกเรื่องการลงทุนได้แล้ว

เท่านี้ คุณก็จะทำให้ลูกเข้าใจ รายรับ รายจ่าย การอดออม คุณค่าของเงิน การตั้งเป้าหมาย ความลำบากในการหาเงิน กำไรขาดทุน การลงทุน เช่นนั้นแล้ว เมื่อลูกคุณโตขึ้น ก็จะไม่เป็นคนที่หยิบโย่ง ใช้เงินเกินตัว ไม่เข้าใจเงิน จนสร้างปัญหาหนี้สิน แทนที่จะสร้างความมั่งคั่ง

โปรสล๊อต

You may also like...